Vizija

Opći cilj i vizija projekta je društveni oporavak multietničkih zajednica nakon proživljenih sukoba i postizanje više razine razumijevanja, poštovanja i suradnje između manjinskih skupina i većinskog stanovništva. Kako bi dosegnuli navedeni cilj, u sklopu projekta osnovana je Interkulturna osnovna škola „Dunav“ kojoj je osnivač Grad Vukovar te je izrađen interkulturni kurikul koji je postigao visoki konsenzus svih dionika u projektu i prošao javno savjetovanje, a sa svrhom boljeg ispunjavanja odgojno-obrazovnih potreba multietničkih i multikulturnih zajednica. Također, obnovljena je i opremljena zgrada škole u Borovu naselju. Ukupna vrijednost ulaganja u ovoj prvoj fazi iznosi 16 milijuna kuna.

Ime koje škola nosi, Interkulturna osnovna škola ‘Dunav’, simbolizira važnost koju rijeka ima za stanovnike Vukovara, ali i kulturni prostor zajednički mnogim zemljama povezanim najdužim riječnim slijevom u Europi. Grad Vukovar, njegova povijest i kultura, također svjedoči miješanju utjecaja i suradnji između mnogobrojnih naroda koji su živjeli i žive na ovom prostoru.

Za Interkulturnu školu „Dunav“ izrađen i jedinstven kurikul, kako u svom jezgrovnome tako i u školskome dijelu. U jezgrovnome dijelu uvodi se novi predmet ‘Zavičajna kultura, jezici i pisma’ te se obogaćuju i dopunjuju postojeći predmeti. U sklopu školskoga kurikula uvodi se izvannastavna kurikulna aktivnost ‘Kulturna baština zavičaja’.

Interkulturna osnovna škola “Dunav” u Vukovaru otvara svoja vrata Programom predškole u pedagoškoj godini 2018./2019. djeci rođenoj od 01.04.2012. god. do 31.03.2013. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Program predškole trajat će se minimalno 150 sati, a maksimalno 250 sati u jednoj pedagoškoj godini.

Obrazac zahtjeva za upis možete osobno preuzeti u Gradu Vukovaru (Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo), na mrežnoj stranici Grada Vukovara.

Program predškole kao ustrojbene jedinice pri Interkulturnoj školi “Dunav” promiče:

  • najvišu kvalitetu odgoja i obrazovanja
  • vrijednosti i bogatstvo različitih kultura
  • razumijevanje i brigu za zajednicu i zavičaj
  • interkulturni dijalog u zajednici
  • zajednički život i učenje
  • otvorenost prema različitostima
  • pravo na izbor

Lokacija: Adresa škole je Ulica Blage Zadre 3, Borovo Naselje, Vukovar.

Dokumenti

Odluka Vlade RH o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009.-2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009.-2014. godine

Poveznica

Dokumenti

Sporazum o implementaciji financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora u RH (Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2009-2014), potpisanog između RH i EGP-a 29. travnja 2014. godine

Poveznica

Projektni parter 1:

Projektni parter 1:

Agencija za odgoj i obrazovanje
Adresa: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb 
Kontakt: agencija@azoo.hr

Projektni partner 2:

Projektni partner 2:

Nansen dijalog centar
Adresa: Cvjetkova ulica 32, Osijek
Kontakt: ndcosijek@nansen-dialogue.net
Koordinatorica projekta: Ivana Milas