Projektne aktivnosti

Projektom su dosada provedene sljedeće aktivnosti:

  1. Objavljen Javni poziv za upis djece u program predškole Interkulturne osnovne škole „Dunav“ za pedagošku 2018./2019. na području grada Vukovara

  2. Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Pavo Barišić sudjelovao je na predstavljanju projekta „Osnivanje interkulturne škole u Vukovaru“ koje je održano u ponedjeljak, 8. svibnja 2017. u Vukovaru.
  3. Razvijen koncept Eksperimentalnoga plana i programa interkulturne škole i otvoreno javno savjetovanje o Eksperimentalnom planu i programu za program interkulturne škole – poveznica na e-savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5087
  4. Obnovljena i u potpunosti opremljena postojeća jednokatna građevina u Ulici Blage Zadre 3 u Vukovaru, koja će služiti kao privremeni prostor za izvođenje nastave za jednu grupu djece uključenu u program predškole (do 20 djece) i jedan prvi razred interkulturne osnovne škole (do 20 učenika) u pedagoškoj odnosno školskoj godini 2017./2018. (Faza I). Unutarni prostori Faze I su: jedna učionica za prvi razred (kasnije će se tu smjestiti školska knjižnica), jedna učionica za jednu grupu uključenu u program predškole, dva kabineta (od kojih će jedan kasnije biti soba pedagoga/psihologa), sanitarije učenika, sanitarije nastavnika, ulazna dvorana, arhiv i komunikacijske prostore (stubište i hodnik)
  5. Započela edukacija nastavnika  (1. i 2. modul)
  6. Izrađen idejni, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju nove školske građevine (Faza II) ova faza građevinskih radova uključuje izgradnju i opremanje nove školske građevine u Ulici Blage Zadre 3 u Vukovaru. Početak realizacije faze II planiran je za drugu polovicu 2017. godine, a njezin završetak očekuje se do početka pedagoške odnosno školske godine 2018./2019. Nova će građevina škole imati osam razrednih odjela, po jedan razredni odjel od I. do VIII. razreda, što osigurava cjelovitost osmogodišnjega obveznog obrazovanja za maksimalno 160 učenika odnosno 20 učenika po razrednom odjelu. Zaseban će prostor biti predviđen i za jednu grupu od 20 djece u programu predškole. Obnovljena jednokatnica (faza I) i nova građevina škole (faza II) bit će međusobno spojene toplom vezom (stubištem i liftom), a nakon izgradnje i opremanja nove škole, u obnovljenoj jednokatnici bit će smještena školska knjižnica s popratnim prostorom.

Dokumenti

Odluka Vlade RH o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009.-2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009.-2014. godine

Poveznica

Dokumenti

Sporazum o implementaciji financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora u RH (Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2009-2014), potpisanog između RH i EGP-a 29. travnja 2014. godine

Poveznica

Projektni parter 1:

Projektni parter 1:

Agencija za odgoj i obrazovanje
Adresa: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb 
Kontakt: agencija@azoo.hr

Projektni partner 2:

Projektni partner 2:

Nansen dijalog centar
Adresa: Cvjetkova ulica 32, Osijek
Kontakt: ndcosijek@nansen-dialogue.net
Koordinatorica projekta: Ivana Milas