Partneri

Partner 1: Agencija za odgoj i obrazovanje
Agencija za odgoj i obrazovanje je javna ustanova čija je osnovna djelatnost obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju. Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana. Aktivnosti Partnera 1 na projektu:

 • Izrada kurikuluma za predškolu i osnovnu školu
 • Organizacija i planiranje seminara jačanja kapaciteta odgojitelja i učitelja
 • Pomoć u izradi instrumenata za vrednovanje i praćenje kurikuluma
 • Supervizija rada škole
 • Sustavno i kontinuirano pružanje potpore školi

Poveznica: www.azoo.hr      


Partner 2: Nansen dijalog centar

Nansen dijalog centar je organizacija civilnog društva osnovana u travnju 2001. godine s ciljem socijalnog oporavka poslijeratnih i multietničkih zajednica istočne Hrvatske. Osnovni fokus programa i projekata Nansen dijalog centra je integrirano i interkulturno obrazovanje, mirovno obrazovanje i procesi suočavanja s prošlošću. Aktivnosti Partnera 2 na projektu:

 • Sudjelovanje u izradi kurikuluma za predškolu i osnovnu školu
 • Organizacija i planiranje seminara jačanja kapaciteta odgojitelja i učitelja
 • Organizacija i provedba terenskog programa u lokalnoj zajednici
 • Suradnja u izradi strategije odnosa s javnošću i medijske kampanje projekta
 • Organizacija i provedba seminara za roditelje, učenike i učitelje u lokalnoj zajednici
 • Sudjelovanje u superviziji rada škole
 • Osiguravanje sustavne potpore školi

Poveznica: www.ndcosijek.hr

Dokumenti

Odluka Vlade RH o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009.-2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009.-2014. godine

Poveznica

Dokumenti

Sporazum o implementaciji financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora u RH (Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2009-2014), potpisanog između RH i EGP-a 29. travnja 2014. godine

Poveznica

Projektni parter 1:

Projektni parter 1:

Agencija za odgoj i obrazovanje
Adresa: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb 
Kontakt: agencija@azoo.hr

Projektni partner 2:

Projektni partner 2:

Nansen dijalog centar
Adresa: Cvjetkova ulica 32, Osijek
Kontakt: ndcosijek@nansen-dialogue.net
Koordinatorica projekta: Ivana Milas