Financiranje

U travnju 2014. godine Republika Hrvatska pristupila je u članstvo Europskog gospodarskog prostora (EGP) potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u i time postala 16. država članica Europske unije kojoj je dana mogućnost korištenja dva financijska mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. godine: Norveškog financijskog mehanizama i EGP financijskog mehanizama.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (promotor projekta) u partnerstvu s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Nansen dijalog centrom tijekom 2014. godine dobilo je bespovratna sredstva od Europskog gospodarskog prostora (EGP) za projekt „Osnivanje interkulturne osnovne škole u Vukovaru“ u iznosu od 1.300.000,00 €. Ostatak sredstava za provedbu projekta osigurano je u okviru državnog proračuna, u razdjelu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u visini od 904.690,00 €.

Financijski instrumenti EGP-a pridonose smanjenju socijalnih i gospodarskih nejednakosti unutar Europskog gospodarskog prostora te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju između država darovateljica (Island, Kneževina Lihtenštajn i Kraljevina Norveška) i država korisnica. Za razdoblje 2009.-2014. države darovateljice odvojile su ukupno 1,8 milijardi eura: 993 milijuna eura u okviru EGP financijskog mehanizma (Norveška 95,8%, Island 3.0%, Lihtenštajn 1,2%) i 804,6 milijuna eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma (Norveška 100%).

U okviru EGP financijskog mehanizma financijski doprinosi dostupni su u slijedećim prioritetnim sektorima:

  • zaštita okoliša,
  • klimatske promjene i obnovljivi izvori energije,
  • civilno društvo,
  • ljudski i društveni razvoj,
  • očuvanje kulturne baštine.

U okviru Norveškog financijskog mehanizma financijski doprinosi dostupni su u prioritetnim sektorima: izdvajanje i skladištenje ugljena, inovacije u zelenoj industriji, istraživanje i stipendije, ljudski i društveni razvoj, pravosuđe i unutarnji poslovi te promicanje humanog rada i tripartitnog dijaloga.

Dokumenti

Odluka Vlade RH o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009.-2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009.-2014. godine

Poveznica

Dokumenti

Sporazum o implementaciji financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora u RH (Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2009-2014), potpisanog između RH i EGP-a 29. travnja 2014. godine

Poveznica

Projektni parter 1:

Projektni parter 1:

Agencija za odgoj i obrazovanje
Adresa: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb 
Kontakt: agencija@azoo.hr

Projektni partner 2:

Projektni partner 2:

Nansen dijalog centar
Adresa: Cvjetkova ulica 32, Osijek
Kontakt: ndcosijek@nansen-dialogue.net
Koordinatorica projekta: Ivana Milas