Projekt

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nositelj je projekta „Osnivanje interkulturne škole u Vukovaru“ u sklopu kojeg se osniva osnovna škola s programom predškole . Interkulturna osnovna škola „Dunav“ predstavlja jedan od mogućih obrazovnih modela u Vukovaru, a koncipirana je kao oblik zajedničkog obrazovanja usmjeren svoj djeci i učenicima grada Vukovara, bilo da su pripadnici manjinskih zajednica ili većinskog naroda.

Projekt je započeo u studenom 2014. godine, a financiraju ga Europski gospodarski prostor i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Projekt je nastao u suradnji Ministarstva s partnerima, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Nansen dijalog centrom iz Osijeka te brojnim stručnjacima iz područja odgoja i obrazovanja.

Osnovni cilj projekta jest društveni oporavak poslijeratnih i višeetničkih zajednica te izgradnja boljeg razumijevanja, poštivanja i suradnje između manjina i većine.

Škola će djelovati kao interkulturna zajednica učenika, roditelja i odgojno-obrazovnih radnika u kojoj se poštuje vrijednost svih kultura, interkulturni dijalog i razmjena, osigurava visoka kvaliteta odgoja i obrazovanja, potiče skrb i briga za zajednicu i zavičaj, promiče bogatstvo zajedničkog života i učenja, osigurava otvorenost i pravo na izbor.

U školi će djeca i mladi različitog kulturnog podrijetla naučiti kako učinkovito koristiti demokratske instrumente za njegovanje svog kulturnog identiteta u interakciji s drugim kulturnim identitetima, a u sklopu učenja o načelima funkcioniranja višekulturne zajednice. Učenje time postaje proces zajedničkog istraživanja, propitivanja, dijaloga, razmjene i dogovaranja, uz poštivanje ljudskih, pravnih i demokratskih standarda te načela otvorenosti i neovisnosti mišljenja, društvene međupovezanosti, nenasilne komunikacije i odgovornosti za zajedničko dobro.

U školi će se provoditi posebno izrađen interkulturni nastavni plan i program, a vodit će se posebna briga o uvažavanju jezičnih razlika te će se poučavati jezici i pisma koji se govore i pišu u zavičaju.

 

Dokumenti

Odluka Vlade RH o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009.-2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009.-2014. godine

Poveznica

Dokumenti

Sporazum o implementaciji financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora u RH (Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2009-2014), potpisanog između RH i EGP-a 29. travnja 2014. godine

Poveznica

Projektni parter 1:

Projektni parter 1:

Agencija za odgoj i obrazovanje
Adresa: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb 
Kontakt: agencija@azoo.hr

Projektni partner 2:

Projektni partner 2:

Nansen dijalog centar
Adresa: Cvjetkova ulica 32, Osijek
Kontakt: ndcosijek@nansen-dialogue.net
Koordinatorica projekta: Ivana Milas