• Studijsko putovanje u Sjevernu Irsku

  Studijsko putovanje u Sjevernu Irsku

 • Studijsko putovanje u Sjevernu Irsku

  Studijsko putovanje u Sjevernu Irsku

 • OŠ Dunav - zračni prikaz

  OŠ Dunav - zračni prikaz

 • Postavljanje fasadne skele

  Postavljanje fasadne skele

 • Skola Dunav 800x445

  Skola Dunav 800x445

 • 20180930 174424m

  20180930 174424m

 • 20180930 173918m

  20180930 173918m

 • 20180930 173940m

  20180930 173940m

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE INTERKULTURNE OSNOVNE ŠKOLE „DUNAV“

za pedagošku 2018./2019. na području grada Vukovara

Grad Vukovar objavio je Javni poziv za upis djece u Program predškole Interkulturne osnovne škole “Dunav” za djecu rođenu od 01.04.2012. do 31.03.2013. godine za pedagošku 2018./2019. na području grada Vuokvara za minimalno 150 sati, a maksimalno 250 sati godišnje.

Pozivaju se roditelji predškolske djece, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u navedeni program predškole.

Ovdje možete preuzeti obrazac za upis a više detalja pronađite na poveznici:  http://www.vukovar.hr/e- usluge/ostalo/pozivi/12840- avni-poziv-za-upis-djece-u- program-predskole- interkulturne-osnovne-skole- dunav

Opširnije

Edukacija nastavnika u sklopu projekta

U sklopu projekta „Osnivanje interkulturne škole u Vukovaru“ u 2016. godini započela je edukacija nastavnika u Vukovarsko-srijemskoj i Osiječkoj baranjskoj županiji s ciljem razvoja nastavničkih kompetencija u radu s djecom u multikulturnim i multietničkim zajednicama. Edukaciju organiziraju i provode projektni partneri, Nansen dijalog centar i Agencija za odgoj i obrazovanje.

Inicijalan program edukacije imao je jedan ciklus s četiri modula/seminara za 20 polaznica.Nakon održana prva četiri modula, a zbog pozitivne evaluacije polaznica, kojom je izražena potreba za nastavkom usavršavanja i produbljivanja znanja i vještina o pojedinim temama, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u dogovoru s partnerima/organizatorima edukacije dogovorilo nastavak edukacije u vidu dodatnih modula/seminara za prvu skupinu polaznica te pokrenulo novi ciklus edukacije za drugu skupinu od polaznika iz Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

U ovom trenutku edukaciju pohađa 40 polaznika koji su podijeljeni u dvije grupe. Stručni profili polaznika uključuju učiteljice razredne nastave, odgojiteljice, stručne suradnike te profesore hrvatskog jezika, stranih i manjinskih jezika, povijesti i geografije.

Do sada je proveden Prvi ciklus edukacije s ukupno 6 modula/seminara i Drugi ciklus s ukupno 2 modula/seminara. Oba ciklusa edukacije provode se u obliku interaktivnih predavanja, radionica, simulacija i demonstracija situacija te uvježbavanja novih paradigmi odnosa na unaprijed pripremljenim primjerima, kao i iskustvenim primjerima samih polaznika.

Prvi ciklus edukacija započeo je 2016. godine u ožujku (Osijek) te se nastavio u travnju (Osijek), lipnju (Osijek), kolovozu (Marija Bistrica), prosincu (Zagreb) i veljači 2017. godine (Marija Bistrica).

Drugi ciklus edukacija započeo je u prosincu 2016. (Osijek), a nastavio se u siječnju 2017. godine (Osijek). Nadolazeći moduli/seminari za obje skupine planirani su i u travnju, a završetak oba ciklusa edukacija predviđen je za lipanj 2017. godine.

Predavači iz oba ciklusa edukacije su:

 • Jasenka Pregrad prof. psihologije i supervizorica;
 • dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, socijalna psihologinja;
 • Ivana Biljan, prof. – viša savjetnica za pedagoge i predstojnica osječke Podružnice AZOO;
 • Mirela Skelac, univ. spec. act. soc. – viša savjetnica za razrednu nastavu;
 • Anđa Suvala, prof – viša savjetnica za hrvatski jezik;
 • Izabela Potnar-Mijić, prof. – viša savjetnica za engleski i njemački jezik;
 • Marina Ništ, prof.- viša savjetnica za prirodu biologiju;
 • Boris Vampula, univ. spec. cin., voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i projekte EU AZOO;
 • Alenka Krivičić Jedrejčić, dipl. psih. i psihoterapeutkinja;
 • Hana Rižovski Delogu, dipl. psih. i psihoterapeutkinja.

Teme modula/seminara su:

 • Razvoj odgovornosti putem odnosa ravnopravnog dostojanstva;
 • Individualni i grupni identiteti, predrasude, tolerancija: razvoj, mogućnosti, izazovi u školskom okružju;
 • Razvijanje relacijskih kompetencija u radu s učenicima i roditeljima;
 • Individualni i grupni identiteti, predrasude, tolerancija – iskustvene radionice i primjeri rada s učenicima;
 • Kurikulum suvremene škole;
 • Individualni i grupni identiteti, predrasude, tolerancija – seminar podržavanja i praćenja rada;

Vještine pružanja podrške i pomoći nakon gubitaka i u procesu tugovanja.

Opširnije

Dokumenti

Odluka Vlade RH o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009.-2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009.-2014. godine

Poveznica

Dokumenti

Sporazum o implementaciji financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora u RH (Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2009-2014), potpisanog između RH i EGP-a 29. travnja 2014. godine

Poveznica

Projektni parter 1:

Projektni parter 1:

Agencija za odgoj i obrazovanje
Adresa: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb 
Kontakt: agencija@azoo.hr

Projektni partner 2:

Projektni partner 2:

Nansen dijalog centar
Adresa: Cvjetkova ulica 32, Osijek
Kontakt: ndcosijek@nansen-dialogue.net
Koordinatorica projekta: Ivana Milas